V průběhu soboty 15. srpna bude uvedena do provozu levá část mostu u Dnebohu, čímž se zprovozní celý 7,7 kilometrů dlouhý úsek, jehož rekonstrukce začala v polovině května tohoto roku. Pracovat se naopak začne na rekonstrukci pravé strany mostu pod dálničním tělesem v km 60,825. V průběhu víkendu v souvislosti s přesunem stavby na pravou část dálničního tělesa dojde i ke změně uspořádání dopravně inženýrského opatření. Pravý jízdní pás ve směru na Liberec bude uzavřen v km 60,3 – 62,5 a doprava v tomto úseku a směru bude převedena do pásu levého s uspořádání jízdních pruhů 2+1. Směrové rozdělení dopravy bude opět provedeno dočasným mobilním ocelovým svodidlem.

__________________________________________________________________________________________

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo dne 15. května 2020 rekonstrukcí levého jízdního pásu v úseku km 65,7-58 (Svijany-Mnichovo Hradiště) dálnice D10. V celém 7,7 km dlouhém úseku bude provedena rekonstrukce asfaltobetonového povrchu vozovky ve směru z Turnova do Prahy, a to včetně komplexní opravy mostu D10-034.1 a D10-034.2 u obce Dneboch. Součástí oprav je také oprava nezpevněné krajnice, pročištění stávajících příkopů a výměna vadných žlabovek, obnoveno bude rovněž vodorovné dopravní značení. 

Celá rekonstrukce téměř 8 km dlouhého úseku bude probíhat ve třech etapách a její celková cena je 147,76 mil. Kč, přičemž předání celého zrekonstruované úseku do užívání je plánováno na říjen 2020. Každá z etap v sobě zahrnuje částečnou uzavírku D10.

Předání celého úseku do užívání je plánováno na říjen 2020. 

Zdroj snímku: https://www.d10.cz