• Otevírají se restaurace s omezeným počtem návštěvníků uvnitř: podmínkou je prokázání se potvrzením o bezinfekčnosti = absolvované očkování, negativní test nebo max. 180 dní od prodělání onemocnění Covid-19.
    Do restaurace můžete vstoupit i na základě čestného prohlášení o absolvovaném sebetestování, test nesmí být starší více než 72 hodin.
  • Vyrazit můžete i na zábavu nebo diskotéku, ale jedině na drink. Tady už negativní samotest stačit nebude, povolená není ani živá hudba a tanec.
  • V muzeích, galeriích a v památkách se povolují skupinové prohlídky pro 10 osob, pokud se všichni účastníci prokáží potvrzením o bezinfkečnosti, může se prohlídky zúčastnit až 30 osob. Totéž platí pro prohlídky v ZOO nebo v botanických zahradách. Limit je stále stanoven na max. 1 osobu na 15 m² plochy.
  • Spolkové, sportovní, taneční akce, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a jiné události veřejného i soukromého charakteru mají stanovený limit 75 osob ve vnitřních prostorech a 150 lidí venku, doklad o bezinfekčnosti je nutností.
  • Otevírají se venkovní i vnitřní bazény, sauny, solné jeskyně a wellness zařízení. Vyjma dětí do 6 let se tu musí každý návštěvník prokázat dokladem o bezinfekčnosti, počet návštěvníků je limitován (1 osoba/15 m² vnitřní plochy; sauny, solné jeskyně či wellness nesmí zapltit kapacitu nad 30 % maximálního počtu návštěvníků).
  • Z veřejného zdravotního pojištění budou pojištěncům v měsíci červnu uhrazeny maximálně čtyři antigenní testy a max. dva PCR testy na covid-19.
  • Otestovat a rezervovat se na očkování můžete i v Mnichově Hradišti.
  • K očkování se mohou od pátku 4. června od 0:01 registrovat i osoby starší 16 let, a to přes registrační portál registrace.mzcr.cz
  • Ostatní nařízení zůstávají v platnosti včetně povinnosti chránit své dýchací cesty respirátorem FFP2 nebo KN95 ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj) a na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Děkujeme, že současná nařízení respektujete.

Všechny platné výjimky a další informace k aktuálním opatřením najdete na webu vlada.cz nebo na webu koronavirus.mzcr.cz