Vážení obyvatelé Mnichova Hradiště a okolí,

Vláda od dnešní půlnoci omezila volný pohyb lidí v celé České republice. Výjimkou jsou cesty do zaměstnání či nutné nákupy. Cílem je zabránit šíření epidemie koronaviru. Platí od 00:00 16. března 2020 do úterních 00:00 24. března 2020.

Omezení má zároveň řadu výjimek, ty se týkají především: 
• cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti,
• nezbytné cesty za rodinou či osobami blízkými,
• nákupů potravin, drogerie, léků, zdravotních prostředků nebo krmiv pro zvířata,
• využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, pohonných hmot,
• zajištění služeb pro jinou osobu, např. sousedské výpomoci nebo dobrovolnictví,
• nezbytného doprovodu příbuzných,
• neodkladných úředních záležitostí,
• výkonu povolání, například policistů, zdravotníků nebo sociální péče,
• individuální duchovní péče a služeb,
• zásobování a rozvážkové služby,
• veterinární péče,
• pobytů v přírodě, parcích,
• pohřbů.

Prosíme, omezte přímý kontakt s ostatními lidmi. Tak můžeme šíření nákazy koronavirem Covid-19 zabránit nejrychleji, a i to je hlavním účelem omezní volného pohybu osob po celém území České republiky.

Pokud jste se vrátlili z ciziny, dodržujte povinnou karanténu, která je zákonem nařízená pro rizikové oblasti.

Noste roušky, pokud je máte k dispozici. Ochranou sebe můžete ochránit i ostatní.

Stát a Kraj selhal v dodání ochraných prostředků. Pro první linii nemáme nic nebo ochrané prostředky na den až dva. Proto jsme ráno začali hledat cesty k zajištění ochrany vlastními silami. Oslovili jsme několik firem, zda by dokázali ušít roušky. Místní firma Zdepe.sro našla rychlé řešení místo pracovních kalhot už teď v noci šije roušky! Díky také firmě Mija, která nám zajistila 300 respirátorů. Dále díky všem  dobrovolným švadllenám z širokého okolí, kterým tímto děkujeme za mobilizaci a připravenost! Snad takto zjistíme několik tisíc roušek během týdne než stát zajistí dodávku. 

Prosíme, nepanikařte, dodržujte veškerá nařízení a buďte zodpovědní. Jedině respektovaním všech opatření můžeme šíření koronaviru zastavit.

Děkujeme!

Váš tým z radnice.