• K očkování se mohou od dnešního dne registrovat také lidé ve věku 35 až 40 let, od středy 26. května i lidé starší 30 let, a to přes registrační portál https://registrace.mzcr.cz
  • Potřebujete-li potvrzení o bezinfekčnosti, postačí, pokud uplynuly 3 týdny od první dávky očkování proti covid-19. Doba, po kterou je člověk oficiálně chráněn po prodělání onemocnění covid-19, se prodloužila z 90 na 180 dnů. Nechat se očkovat je možné už 90 dní po prodělání onemocnění covid-19.
  • Střední školy se vrací k plné teoretické výuce, vysoké školy obnoví teoretickou výuku. Podmínkou budou rozestupy 1,5 metru s výjimkou praktik a laboratoří. Výuka v ZUŠ bude probíhat s testem bez omezení, bez testu pro nejvýše 10 žáků.
  • Testování žáků ve Středočeský kraj - oficiální stránka: antigenní testy 1x týdně nebo PCR testy 1x za 14 dnů.
  • Povolují se venkovní kulturní akce až pro 1 000 sedících diváků, vnitřní akce až pro 500 sedících diváků, uvnitř i venku však maximálně 50 % kapacity hlediště.
  • Stejný limit platí i pro návštěvy sportovních akcí. Diváci se v obou případech musí prokázat testy, očkováním nebo dokladem o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech. Na všech akcích je v hledišti zakázáno konzumovat občerstvení.
  • Pro sportování uvnitř platí podmínka maximálně 1 osoba na 15 m² a maximálně 12 osob ve skupině, tedy 30 osob celkem. Každý se musí prokázat testy, očkováním nebo dokladem o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech.
    Šatny a sprchy zůstávají zavřené, venkovní sportoviště mají nadále zavřená zázemí (šatny, sprchy). Bazény, sauny, solné jeskyně zůstávají nadále zavřené.
  • Otevírají se hotely, penziony a další zařízení, podmínkou pro ubytované je test nebo doklad o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech nebo doklad o očkování.
  • Ostatní nařízení zůstávají v platnosti včetně povinnosti chránit své dýchací cesty respirátorem FFP2 nebo KN95 ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj) a na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Všechny platné výjimky a další informace k aktuálním opatřením najdete na webu https://bit.ly/aktualne-opatreni-od-24-kvetna nebo na webu https://koronavirus.mzcr.cz/