Od pondělí 5. října od 00:00 vyhlašuje vláda České republiky v souvislosti s výskytem koronaviru covid-19 nouzový stav platný po dobu následujících 30 dní. V platnost vchází celá řada opatření, prozatím na období od 5. října do 18. října včetně. Nejzásadnější omezení se týkají: 

 • středních škol v ORP Mnichovo Hradiště, Gymnázia a SOU Hubálov, které přechází na distanční výuku, prozatím na dobu 14 dnů;
 • vnitřních akcí na maximální počet 10 osob a u vnějších hromadných akcí na 20 osob;
 • představení, kde se převážně zpívá, projekce v kině a činohra v divadle bude ovšem nadále probíhat pro plnou kapacitu osob;
 • sportu, který bude úplně bez diváků
 • restaurací, kde může být u jednoho stolu maximálně 6 osob, otevřeno nesmí být v čase od 22 do 6 hodin;
 • bohoslužeb, kde je zakázáno zpívat, účastnit se jich může maximálně 100 osob s nutností vlastního místa k sezení pro každého z účastníků;
 • pohřbů a svateb: od 19. října platí omezení pro přítomnost maximálně 30 osob.

Výjimku tvoří mateřské školy, které zůstávají v provozu bez omezení a základní školy, kde je zakázán zpěv během hudební výchovy a omezeny jsou hodiny tělesné výchovy a sportu.

Kompletní znění veškerých opatření najdete zde: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/vlada-od-5-rijna-omezuje-hromadne-akce-omezeni-cekaji-i-stredni-vyssi-a-vysoke-skoly/
Další aktuální informace najdete na webu Ministerstvo zdravotnictví České republiky: https://www.mzcr.cz/
Nezapomeňte si nainstalovat aplikaci eRouska.cz: https://erouska.cz/
 

Připravili jsme pro vás zároveň přepis stávajících opatření v delší verzi, která kopíruje výše uvedené s dalšími výjimkami:

I.  ZAKAZUJÍ SE

 • Hromadné akce v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorách, v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorách s výjimkou událostí uvedených v kategorii II. omezení.
 • Výjimkou z hromadných akcí jsou: domácnosti, místa výkonu povolání včetně místa podnikatelské či obdobné činnosti, svatby či vstupy do registrovaného partnerství a pohřby s dodržením pravidla odstupu 2 metrů.

Úplně zakázaná jsou divadelní a další umělecká představení či slavnosti, v nichž se převážně zpívá, a to včetně zkoušek.

I.  OMEZUJÍ SE

 1. Divadelní, filmová a jiná představení, při nichž jde převážně o mluvený projev, tak, že se jich může účastnit nejvýše 500 diváků za předpokladu, kdy dodrží odstupovou vzdálenost 2 metry a budou mít určeno místo k sezení (platí i v případě vstupného zdarma i zpoplatněných vstupenek). Organizátor je povinen účastníky evidovat.
 2. Sportovních akcí mohou být účastni pouze sami sportovci a osoby zajišťující nezbytný organizační a technický servis včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nejvýše 130 přítomných v rámci vnitřního i venkovního prostoru sportoviště. Totéž platí i pro přípravy (soustředění, kempy) sportovců.
 3. Bohoslužby jsou povoleny pouze za předpokladu, že se jich účastní maximálně 100 osob a každá má své místo k sezení. Průběh bohoslužby je možný pouze pokud mají všechny osoby vlastní místo k sezení, a s to s výjimkou osob, které bohoslužbu vedou nebo při vedení bohoslužby pomáhají. Zpěv je při bohoslužbách zakázaný.
 4. Omezuje se doba provozu restaurací, barů a dalších stravovacích zařízení, v době od 22:00 do 06:00 hodin musí být všechny stravovací provozovny uzavřeny. Výjimku tvoří zaměstnanecké provozovny, stravovací zařízení zdravotních, sociálních a vězeňských služeb. Výjimku tvoří také provozovny s výdejním okénkem či provozovny umožňující prodej jídla s sebou bez nutnosti vstupu do vnitřních prostor provozovny.

  Uvnitř stravovacích provozoven sedí u jednoho stolu maximálně šest osob, stoly jsou od sebe vzdáleny nejméně 1,5 metru. V případě výdejního okénka je osoba konzumující či se u výdeje zdržující povinna dodržovat alespoň dvoumetrový odstup. Výjimku tvoří předzahrádka v blízkosti výdejního okénka.

  Provozovatel zařízení nesmí do vnitřních prostor pustit více zákazníků, než kolik je míst k sezení. Aktuální počet míst k sezení musí mít evidovaný.

 

Článek budeme průběžně aktualizovat dle nejnovějších nařízení a omezení, a to i na Facebooku města Mnichovo Hradiště: https://www.facebook.com/notes/mnichovo-hradiste/od-pondeli-5-rijna-2020-vlada-cr-vyhlasuje-nouzovy-stav-jaka-jsou-aktualni-opatreni/3488423351180616

5. října 2020 ve 12:30 hodin