Vážení Hradišťáci,

vláda prodloužila většinu stávajících opatření až do 28. března. Některá opatření však byla uvolněna. Jaká změny čtvrteční jednání vlády přineslo?

Co se mění od 20. března?

  •  Při návštěvách pacientů ve zdravotnických zařízeních, která poskytují dlouhodobou nebo následnou lůžkovou péči, nebudou návštěvy povinny předložit platný negativní test na Covid-19 jestliže prokáží, že nemoc Covid-19 prodělali v posledních 90 dnech nebo byli kompletně očkování, a to více než před 14 dny.
  • Stejné pravidlo bude platit i pro výjimku z povinné karantény pro klienty v zařízeních  sociální péče, kteří vyrazili na vycházku mimo areál, v němž jsou ubytovaní.

Co se změní od 22. března?

  • Na výlety do přírody nebo sportovat bude možné na území celého okresu.
  • Výjimku ze zákazu opustit okres budou mít nově také rodiče pro styk se svými nezletilými dětmi nebo návštěvy osob blízkých u dětí v náhradní rodině nebo ústavní nebo ochranné výchově.
  • Pro kontakt rodičů s dětmi bude nově platit i výjimka z omezení kontaktů se členy jiné domácnosti.

Co se změní od 30. března?

  • Zákaz přítomnosti neotestovaného zaměstnance bude platit i pro pracoviště veřejného zaměstnavatele, který zaměstnává méně než 50 osob. Za takové zaměstnavatele se považují mimo jiné obce, veřejné vysoké školy, bezpečnostní sbory či armáda. Tito zaměstnavatelé mají povinnost spustit testování svých pracovníků nejpozději od 23. března.
  • Stejné opatření vydá ministerstvo zdravotnictví i pro školy a školská zařízení, která na základě nařízení vlády zajišťují nezbytnou péči o děti zaměstnanců IZS a dalších vybraných profesí.

Zbylá opatření vláda prodloužila, a to až do konce nouzového stavu, tedy do 28. března. I nadále tak bude omezené cestování mezi okresy mimo platných výše uvedených výjimek.

Kompletní informace k trvajícím opatřením a platným výjimkám najdete na webu vlády ČR: https://bit.ly/nouzovy-stav-prodlouzen-do-28-brezna