Speciální postup vyžaduje i likvidace ochranných pomůcek, a to od všech občanů.

Domácnosti s osobami v karanténě by neměly třídit odpad, ten navíc musí i do směsného kontejneru řádně zabezpečit proti potenciálnímu šíření nákazy kontaktem s odpadky.

Odvoz materiálu na sběrné dvory je nutné odložit na později.

Co s odpadem v době koronavirové pandemie radí leták MŽP.