JAK PROKÁZAT BEZINFEKČNOST

Bezinfekčnost lze dále prokázat dokladem o již 14 dní ukončeném očkování, dokladem o prodělání nemoci (max. lhůta od prvního pozitivního testu je 180 dnů) nebo negativním testem (PCR max. 7 dní starý, antigenní 72 hodin).

Výraznou změnou je, že lidé s první dávkou očkování nebo neočkování musí mít platný negativní test na onemocnění Covid-19 při návštěvě restaurací, kulturních akcí nebo institucí, anebo při návštěvě pacientů v nemocnici.

PŘÍJEZD ZE ZAHRANIČÍ

Jste-li plně očkovaní anebo 180 dní po prodělání onemocnění Covid-19, postačí vám po návratu do České republiky z jakékoli země vyplnit příjezdový fomulář. Formulář je nutné vyplnit i za děti od 6 let věku. Seznam zemí podle míry rizika nákazy nalznete v prokliku.

Pokud nejste alespoň 14 dní po dokončení očkování, ani jste v posledních 180 dnech covid neprodělali, při návratu:

  • Ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy (zelené a oranžové země), musíte vyplnit příjezdový formulář a pak podstoupit do pěti dnů po návratu do ČR antgenní test. To se vztahuje i na děti starší 6 let.
  • Ze zemí s vysokým rizikem nákazy (červeně a tmavě červené země) musíte vyplnit příjezdový formulář a v době od 5 do 14 dnů po návratu podstoupit PCR test, do negativního PCR testu musíte být v karanténě. To se vztahuje i na děti starší 6 let.
  • Ze zemí s extrémním rizikem (černé země), kam se důrazně nedoporučuje cestovat, musíte podstoupit PCR test před návratem a v době 10-14 dnů po návratu, do tohoto posledního negativního PCR testu musí být každý v samoizolaci.

NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ

Zaměstnanec musí zaměstnavateli doložit platný negativní test, výjimku mají jen lidé, kteří jsou alespoň 14 dní po dokončeném očkování nebo méně než 180 dní po prodělání onemocnění Covid-19.

V případě návratu ze zelených nebo oranžových zemí může zaměstnanec docházet do práce ještě před podstoupením testu, ale musí na pracovišti nosit respirátor FFP2.

Zdroj: covid.gov.cz