Epidemická situace je vážná, čísla nakažených prudce stoupají, bohužel dosahujeme nešťastných rekordů. Jen v pátek 18. listopadu přibylo 22 945 nakažených. Přestože již statistiky nesledujeme s takovou intenzitou jako před rokem, je potřeba současná opatření důsledně dodržovat, chránit sebe i druhé. To je důležité minimum, které může být velkou stopkou viru, vezme-li si ji za své většina společnosti, minimálně 80 % občanů.

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ PLATNÁ OD PONDĚLÍ 22. LISTOPADU

 • Vstup pouze pro očkované osoby nebo pro osoby, které potvrdí prodělání nemoci Covid-19 je umožněn do kadeřnictví a dalších služeb, do restaurací, hotelu a na kulturní či sportovní akce. Provozovna či pořadatel jsou povinni provést kontrolu před vstupem před zahájením poskytované služby.

  Výjimku tvoří: osoby mladší 12 let, lidé ve věku 12-18 let, které se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat a osoby rozočkované, které se prokáží platným PCR testem. Pokud jde o ubytování při pracovní cestě nebo pokud je důvodem poskytnutí lékařská péče, je možné prokázat se i negativním PCR testem ne starším 72 hodin*.

  Kontrolovat platné očkování nebo prodělané onemocnění musí provozovatelé služeb a organizátoři hromadných akcí, kteří by jako doposud měli mít aplikaci čTečka. Ta by měla být od pondělí přeprogramovaná. Pokud by provozovatelé služeb, restaurací či organizátoři hromadných akcí kontrolu neprováděli, mohou jim od hygieny hrozit finanční sankce. Hygienici by měli pokračovat v namátkových kontrolách v doprovodu policie.
   
 • Návštěvy lůžkových a zdravotních zařízení či zařízení sociální péče jsou možné pouze za prokázání se platným PCR testem, který není starší než 72 hodin*, případně antigenním testem provedeným zdravotnickým personálem.
   
 • Pro ubytování na vysokoškolských kolejích už studenti nebudou moci používat samotest. Od pondělí se musí jednou týdně prokázat negativním výsledkem PCR či antigenního testu provedeného zdravotníkem.
   
 • Pro cesty do zahraničí bude lepší stahovat si přímo EU covidový certifikát ze stránek https://ocko.uzis.cz/. QR kód v české Tečce sice bude obsahovat i informace o testu, který v řadě zemí Unie zatím stačí, ale červená barva může být matoucí.

POVINNOST TESTOVÁNÍ, PLATNOST OD 22. LISTOPADU 2021

 • Zavádí se pravidelné plošné testování jednou týdně v pondělí na základních a středních školách pro neočkované žáky.

  Nadále platí, že žáci od šesti let musí nosit pokrývku úst a nosu (u dětí mladších patnácti let to mohou být roušky) ve společných prostorách školy, ve třídě si ji ale mohou sundat.

  Testovat se nemusí děti s očkováním a po prodělání nemoci. Žáci, kteří se testovat odmítnou, a nemají očkovaní ani neprodělaly onemocnění, musí nosit respirátory i při výuce.

  V mateřských školách nadále platí, že děti ani nemusí mít roušky, ani nemají povinnost se testovat.
   
 • Nejpozději od 29. listopadu bude povinností zaměstnavatelů a OSVČ plošné testování zaměstnanců, týkat se bude neočkovaných. Testovat se nemusí osoby, které se při výkonu práce nesetkávají s žádnými dalšími osobami, stejně tak očkovaní, osoby, které doloží potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19, osoby s negativním PCR testem* nebo rychlým antigenním testem mladším 7 dní, který provedl zdravotnický pracovník.
   
 • Proplácet se budou pouze PCR testy, antigenní již nikoliv. Dětem a mladistvým do osmnácti let, rozočkovaným lidem a těm, kteří se nemohou očkovat, zdravotní pojišťovny zaplatí pět testů měsíčně, očkovaným a po prodělané nemoci dva testy. Neočkovaní lidé, stejně jako dosud, nebudou mít nárok na test zadarmo.

*Ne starší než 72 hodin = počítáno od času odběru.

Kde si stáhnu aplikaci Tečka?

Zdroje a další informace: