• Od 17. ledna začíná povinné testování na pracovištích, bude se týkat zaměstnanců, osob pracujících v kolektivu na živnost i jednatelů firem.
  • Testování musí být prováděno dvakrát týdně antigenním samotestem.
  • V případě pozitivního výsledku odchází pracovník do karantény, zaměstnavatel ohlašuje pozitivitu hygienické stanici, který elektronicky vystaví eNeschopenku.
  • Karanténa i izolace se od úterý 11. ledna zkracují na 5 dní. Po pěti dnech je osoba v izolaci nebo karanténě povinna absolvovat antigenní test, v případě opakované pozitivity opět 5 dní karanténa.

 

  • Odmítne-li pracovník absolvovat test, ohlašuje tuto skutečnost zaměstnavatel příslušné hygienické stanici, zaměstnanec/OSVČ odchází na home office nebo může setrvat na pracovišti za podmínky, kdy bude mít neustále nasazen respirátor a bude izolován/a mimo kolektiv kolegů.
  • Ostatní opatření zůstávají v platnosti, více v obou grafických souhrnech nebo na webu covid.gov.cz