Předmětem projektu je vytvoření předpokladů pro efektivnější řízení a rozvoj vybraných oblastí fungování města Mnichovo Hradiště prostřednictvím tvorby a aktualizace strategických dokumentů města, pasportizace majetku, zavedení nových nástrojů komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků města.

Cílem projektu je podpořit zefektivnění výkonu veřejné správy na místní úrovni, v podmínkách města Mnichovo Hradiště, zvýšení kvality jejího fungování a snížení administrativní zátěže jak pro občany, tak pro úředníky.  

Dílčími cíly projektu jsou vytvoření kvalitních předpokladů a poskytnutí silných impulsů pro efektivnější řízení vybraných oblastí (úrovně strategického řízení města a území prostřednictvím tvorby a implementace nových strategických, analytických a prováděcích dokumentů, lepší komunikace s občany prostřednictvím zavedení nových nástrojů komunikace a zdokonalení znalostí a dovedností zaměstnanců úřadu) a další rozvoj města Mnichovo Hradiště.

Výsledek/výstup projektu:
Realizací projektu a jeho jednotlivých aktivit, dosažením jeho cílů a vytvořením požadovaných výstupů bude podpořen proces stálého a systematického rozvoje úřadu města a jeho zaměstnanců směrem k profesionálnímu a vysoce efektivnímu výkonu veřejné správy a zlepšení kvality poskytovaných služeb ve prospěch obyvatel města a spravovaného území jako celku.

 

Projekt je realizován v období od 01.09.2019 do 31.12.2021.

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.