Předmětem projektu je sanace skalního masivu v lesoparku nad řekou Jizerou. Svah je středně porostlý náletovými dřevinami a křovinami i vzrostlými stromy s místy erozním účinkem kořenového systému, podléhá neustálým erozním účinkům vody.
V rámci stavby bude ručně provedeno odstranění vzrostlého náletu a dále budou odstraněny svahové pokryvy a povrchově narušené partie čištěných ploch skalního svahu. Následně budou odtěženy nestabilní bloky skalního masivu a lokální kotvení geotechnikem vytypovaného bloku. Dále bude z akumulačních prostor odtěžena napadaná suť, provedeny vyzdívky a v závěru bude z lomového kamene vystavěna nová kamenná zídka pod bývalým židovským hřbitovem.

Harmonogram/etapizace

červenec 2018: žádost o dotaci z Operačního programu Životního prostředí

březen - duben 2019: výběrové řízení na dodavatele

červenec - prosinec 2019: realizace