Adaptační skupiny v Mnichově Hradišti

Od dubna do sprna 2022 otevřelo město Mnichovo Hradiště 3 adaptační skupiny pro děti, které uprchly před válkou na Ukrajině. V Komunitním centru Mírová byla umístěna adaptační skupina pro děti předškolního věku, ve Volnočasovém centru v Zámecké ulici a v hasičské zbrojnici v Hřbitovní ulici pak pro děti mladšího a staršího školního věku.

Adaptační skupiny jsou určeny dětem ve věku 3 až 15 let, které nechodí do české mateřské nebo základní školy. Dětem je poskytováno bezplatné stravování a pitný režim. Součástí aktivit je i rozvoj českých jazykových dovedností. Adaptační skupiny vedou ukrajinské a české učitelky.

Realizace aktivity byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Harmonogram/etapizace

Březen-duben 2022: příprava adaptačních skupin

Duben-červen 2022: plný provoz adaptačních skupin

Červenec-srpen 2022: prázdninový provoz adaptačních skupin

Září-říjen 2022: administrativní ukončení projektu

Registrační číslo projektu

0034/14/UKR_AS/2022

Kontaktní osoba

Místo

Mnichovo Hradiště, Komunitní centum Mírová, Volnočasové centrum, hasičská zbrojnice

Rozpočet a financování

Realizace aktivity byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Maximální výše dotace: 1,02 mil. Kč.