Projekt reagoval na prostorové problémy a nevhodný nábytek v dětském oddělení knihovny, které  znemožňovaly realizaci vzdělávacích, kulturních či komunitních aktivit. Cílem bylo především nahradit nevyhovující nábytek mobilními regály, a vytvořit tak kvalitní prostor pro konání akcí určených dětskému čtenáři.

Díky projektu bylo 7 stávajících pevných regálů nahrazeno 7 mobilními oboustrannými regály, zároveň byly vyměněny za nové i další 3 pevné regály, tak aby byl nábytek jednotný a kompatibilní, byl pořízen regál na časopisy, kostky na sezení, stoly a židle.

Harmonogram/etapizace

leden 2018: žádost o dotaci
červen 2018: výběr dodavatele
červenec - listopad 2018: realizace