Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému

Záměrem projektu je rozšíření městského kamerového dohlížecího systému o jeden stacionární kamerový bod a 1 mobilní kameru.

Stacionární kamera bude umístěna ve Studentské ulici na zadní části budovy školy. Kamerový bod umožní monitorovat zadní vstup do školy, zrekonstruovaný sportovní areál a vstup do lesoparku, work-outové hřiště a část parkoviště.

Mobilní kamerový set umožní reagovat flexibilně a monitorovat lokality, kde je páchána aktuálně vyšší míra přestupků nebo trestné činnosti.

Harmonogram/etapizace

leden – únor 2018 - zpracování projektu rozšíření MKDS, projednání s dotčenými s partnery, podání žádosti o státní účelovou dotaci do programu Prevence kriminality
květen – červen 2018 - projekční příprava, příprava poptávkového řízení
červenec – srpen 2018 - vyhlášení výběrového řízení na dodavatele, výběr dodavatele
září – říjen 2018 - realizace rozšíření MKDS (montáž stacionárního kamerového bodu a kompletace a připojení mobilního kamerového setu), zkušební provoz, předání a převzetí díla
listopad 2018 – leden 2019 - vyúčtování a vyhodnocení projektu

Kontaktní osoba

Místo

Mnichovo Hradiště, ulice Studentská

Rozpočet a financování

Rozpočet:
Celkové náklady: 359 935 Kč

Financování:
dotace Ministerstva vnitra: 192 060 Kč

rozpočet města: 167 875 Kč 

Dodavatel

Vazba na strategický plán

opatření 2.3.2 Zvýšení pocitu bezpečí ve vybraných místech či lokalitách, opatření 2.3.3 Prevence kriminality a rizikového chování

Město sledují dvě nové kamery

21.11.2018 Kamerový systém
Město sledují dvě nové kamery

Během října tohoto roku byl městský kamerový systém rozšířen o dva nové kamerové body. Jedna kamera je nastálo instalována u nového Atletického stadionu Josefa Hrona za ZŠ Studentská. Druhá, mobilní, je dočasně umístěna na... přečíst celé