Během října tohoto roku byl městský kamerový systém rozšířen o dva nové kamerové body. Jedna kamera je nastálo instalována u nového Atletického stadionu Josefa Hrona za ZŠ Studentská. Druhá, mobilní, je dočasně umístěna na městském hřbitově. Mobilní kamera bude využívána na různých problematických místech dle aktuální potřeby.

Kamery jsou zapojeny do městského kamerového dohlížecího systému, který spravuje a vyhodnocuje Městská policie ve spolupráci s Policí ČR. V současnosti zahrnuje systém 10 kamerových bodů.

Rozšíření kamerového systému bylo možné díky podpoře z Programu prevence kriminality na místní úrovni Ministerstva vnitra. Dotace poskytnutá ministerstvem pokryla 53 % nákladů na rozšíření kamerového systému v celkové hodnotě 360 tis. Kč. Vítězem výběrového řízení na dodavatele kamer se stala společnost Telmo a.s., která městu před dvěma lety dodala celý modernizovaný kamerový systém a je zodpovědná i za jeho technickou správu.

Zavedení i postupné rozšiřování kamerového systému je motivováno několika důvody. „Kamery primárně slouží k odrazení potenciálních pachatelů trestné činnosti a v důsledku tedy i ke snížení míry a závažnosti trestné činnosti a přestupků,“ říká velitel městské policie Petr Kožený a doplňuje, „pokud již k přestupku nebo trestnému činu dojde, přítomnost kamerového systému nám umožňuje zvýšení a urychlení možnosti dopadení pachatelů.“ Dalšími důvody, které zástupci policie zmiňují, jsou včasné podchycení závadného chování, odhalování vandalismu, sociálně-patologických jevů především u mládeže. Kamery zvyšují i ochranu veřejného a soukromého majetku, například nového sportoviště. To vše by dle předpokladů mělo znamenat zvýšení pocitu bezpečí občanů.

Zároveň se ale ozývají i hlasy proti rychlému rozšiřování kamer. Např. podle webových stránek neziskové organizace Iuridicicum Remedium se i vinou rozšiřování kamerových systémům vytváří atmosféra vzájemné nedůvěry a pocitu permanentní kontroly nad naším každodenním životem. Zvýšení bezpečnosti na veřejných místech díky nasazení kamer přitom nebylo dle vyjádření zástupců Iuridicicum Remedium spolehlivě prokázáno. V řadě evropských zemí k podobně rozsáhlému využití kamer údajně nedošlo a jsou srovnatelně bezpečné.

„Spolu s Městskou policií budeme do budoucna důkladně zvažovat, jestli jsou kamery v konkrétních lokalitách nutné,“ reaguje starosta města Ondřej Lochman. „Přihlédneme také k názoru občanů města. Na začátku roku by mělo proběhnout dotazníkové šetření týkající se bezpečnosti,“ uzavírá Lochman. 

Zároveň se preventivní činnost města v oblasti bezpečnosti neomezuje jen na kamerový systém. Dochází například k rozšíření veřejného osvětlení nebo zabezpečení a zpřehlednění problematických míst. Prevenci se věnují i školy. Město jim přispívá na realizaci vzdělávacího projektu v oblasti primární prevence. Město dále podporuje prostřednictvím dotačního programu pestrou škálu sportovních a volnočasových spolků, které jsou zaměřeny na práci s mládeží. V roce 2018 byly uvolněny prostředky z rozpočtu města i na zavedení terénní sociální práce s dětmi a mládeží jako nového preventivního nástroje.