1) Improvizované ukrytí

se využívá v MÍROVÉ DOBĚ při velkých havárií s rizikem kontaminace nebezpečnými látkami a účinky pronikavé radiace. V případě vzniku této mimořádné události slouží k ukrytí uzavřená místnost v budově s možností poslechu televizního nebo rozhlasového vysílání.

Únik nebezpečných látek - místnost by se měla nacházet nejlépe ve vyšších patrech a na odvrácené straně od místa nehody. (Většina nebezpečných látek je těžší než vzduch a proto se drží při zemi. Nebezpečné chemické látky lehčí než vzduch jsou vesměs prchavé a tedy v terénu málo stálé. Není proto příliš pravděpodobné, že proniknou zavřenými okny ve vyšších patrech).

Únik radioaktivních látek a ionizujícího záření - místnost by se měla nacházet nejlépe ve středové, suterénní nebo sklepní části domu s minimálním počtem oken, dveří a jiných větracích otvorů.

Další nezbytná opatření ke snížení průniku nebezpečné látky do místnosti:

  • vypnout, uhasit a utěsnit veškerou ventilaci v bytě - klimatizace, větrací systémy, topidla, digestoře, světlíky,
  • utěsnit sebemenší otvory - klíčové dírky, otvory pro poštu apod.,
  • okna zavřít a dobře utěsnit různými druhy samolepících těsnících pásek, tmely,
  • záclony i závěsy namočit do vody nebo do roztoků pro improvizovanou ochranu.

Improvizované ukrytí navazuje na varování obyvatelstva a může být doplněno o improvizovanou ochranu dýchacích cest a povrchu těla. V případě nutnosti může dojít i na evakuaci z ohrožené oblasti. Bližší informace o chování obyvatelstva v případě mimořádné události s únikem nebezpečné látky se dočtete v příručce (pdf 418 kB)

 

2) Stálé úkryty

se využívají k ochraně obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení v přÍpadě STAVU OHROŽENÍ STÁTU A VÁLEČNÉHO STAVU . Tyto úkryty nelze využít při mimořádných událostech a krizových situacích nevojenského charakteru z důvodu jejich nerovnoměrného rozmístění a doby potřebné k jejich zpohotovení.

Stálé úkryty jsou tvořeny trvalými ochrannými prostory v podzemní části staveb nebo stavba samostatně stojící. Většina stálých úkrytů, které máme v dnešní době k dispozici, byla budována v 50. až 80. letech minulého století převážně jako dvouúčelově využívané stavby (prostor úkrytu je možné využívat i v mírové době, např. kina, sklady, šatny).

Do kategorie stálých úkrytů patří:

stálé tlakově neodolné úkryty,

stálé tlakově odolné úkryty,

ochranné systémy podzemních dopravních staveb.

 

MNICHOVO HRADIŠTĚ OD ROKU 2008 NEDISPONUJE STÁLÝMI ÚKRYTY.

 

3) Improvizované úkryty

se budují k ochraně obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení v případě STAVU OHROŽENÍ STÁTU a VÁLEČNÉHO STAVU v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů.

ZDE Návod k výběru vhodných prostor pro improvizované úkryty

Zdroj: KROUPA, M. Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek, MV-GŘ HZS ČR, Praha 2004, ISBN 80-86640-23-X a www.hzscr.cz