Od roku 2007 umožňuje legislativa ČR městským policiím kontrolovat dodržování nejvyšší povolené rychlosti v obci a následně některé přestupky řešit v blokovém řízení. Městská policie Mnichovo Hradiště proto od roku 2016 provádí namátkové měření ve vybraných lokalitách (s povolením DI PČR) za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Při překročení rychlostního limitu je automaticky pořízena digitální fotografie se všemi údaji potřebnými k dokumentaci přestupku. V průběhu měření pak městská policie často postupuje v součinnosti s Policií České republiky.