Při odkládání odpadu do sběrného dvora se musí občané prokazovat občanským průkazem. 

Ceník za odložení odpadu

Ceník platný od 1. 10. 2021

Katalogové číslo

Kategorie odpadu

Název odpadu

Cena pro občany od 1.10.21

Cena pro ostatní od 1.10.21

/1

/2

 

/3

/4

160103

O

Pneu malá

zdarma

7,00 Kč/kg

150110

N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

zdarma

19,00 Kč/kg

150202

N

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

zdarma

16,00 Kč/kg

170101

O

Beton

2,01 Kč/kg

3,60 Kč/kg

170102

O

Cihly

2,01 Kč/kg

3,60 Kč/kg

170107

O

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

2,01 Kč/kg

3,60 Kč/kg

170504

O

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

2,01 Kč/kg

3,60 Kč/kg

170604

O

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

6,85 Kč/kg

15,00 Kč/kg

170904

O

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

2,01 Kč/kg           (do 1 t/os.a rok)

4,00 Kč/kg

200201

O

Biologicky rozložitelný odpad

zdarma            (do 1 t/os.a rok)

2,50 Kč/kg

200102

O

Sběrové sklo

zdarma

2,00 Kč/kg

200101

O

Kompozitní obaly

zdarma

8,00 Kč/kg

200101

O

Sběrový papír

zdarma

1,00 Kč/kg

200111

O

Textilní materiály

zdarma

10,00 Kč/kg

200113

N

Rozpouštědla

zdarma

20,00 Kč/kg

200114

N

Kyseliny

zdarma

20,00 Kč/kg

200115

N

Zásady

zdarma

20,00 Kč/kg

200119

N

Pesticidy

zdarma

22,50 Kč/kg

200138

O

Dřevo

zdarma

5,00 Kč/kg

200139

P

Plasty

zdarma

13,00 Kč/kg

200140

O

Kovy

zdarma

zdarma

200127

N

Barvy, lepidla, pryskyřice (v obalech)

zdarma

20,00 Kč/kg

200126

N

Olej a tuk

zdarma

15,50 Kč/kg

200307

O

Objemný odpad

zdarma            (do 1 t/os.a rok)

4,50 Kč/kg

 

Legenda k tabulce:

1 - Katalogové číslo ve smyslu Vyhlášky MŽP č. 381/2001Sb.

2 - N = Nebezpečný odpad, O = Ostatní odpad

3 - Osoby s trvalým pobytem na území města

4 - Podnikatelé, osoby vlastnící nemovitost na správním území města a ostatní fyzické osoby

Pro některé druhy odpadů je nastaven roční limit pro odložení odpadů.