Při odkládání odpadu do sběrného dvora se musí občané prokazovat občanským průkazem, chalupáři potvrzením z MěÚ Mnichovo Hradiště. Kdo toto potvrzení dosud nemá, může si ho vyžádat v kanceláři č. 8 u paní Vodákové.

Ceník za odložení odpadu

Ceník platný od 1. 1. 2013.

Katalog.
číslo
/1
Kateg.
odpadu
/2
Název odpadu Cena pro
občany
/3
Cena pro
ostatní
/4
200140 O Kovy zdarma zdarma
170904 O Smíšené stavební a demoliční odpady 0,40 Kč/kg 1,80 Kč/kg
200201 O Biologicky rozložitelný odpad zdarma 1,80 Kč/kg
200102 O Sběrové sklo zdarma 1,10 Kč/kg
200139 O Plasty zdarma 1,30 Kč/kg
150105 O Kompozitní obaly zdarma 1,30 Kč/kg
200101 O Sběrový papír zdarma 0,70 Kč/kg
200111 O Textilní materiály zdarma 1,80 Kč/kg
200138 O Dřevo zdarma 1,80 Kč/kg
200301 O Směsný komunální odpad zdarma 1,80 Kč/kg
200121 N Zářivky - poškozené zdarma 14,60 Kč/kg
200133 N Ni-Cd akumulátory - poškozené zdarma 1,70 Kč/kg
200134 N Monočlánky - poškozené zdarma 1,70 Kč/kg
160103 O Pneu malá zdarma 27,00 Kč/ks
160103 O Pneu velká zdarma 267,00 Kč/ks
200135 N Televizory, obrazovky, monitory - poškozené zdarma 364,00 Kč/ks
200136 O Elektronický odpad - poškozený zdarma 24,30 Kč/kg
200123 N Lednice do rozměru 0,6x0,8x1,6 - poškozené zdarma 486,00 Kč/ks
200127 N Barvy, lepidla, pryskyřice (v obalech) zdarma 24,30 Kč/kg
200126 N Olej a tuk zdarma 9,70 Kč/kg
200307 O Objemný odpad zdarma 1,80 Kč/kg

Legenda k tabulce:
1 - Katalogové číslo ve smyslu Vyhlášky MŽP č. 381/2001Sb.
2 - N = Nebezpečný odpad, O = Ostatní odpad
3 - Osoby s trvalým pobytem na území města
4 - Podnikatelé, osoby vlastnící nemovitost na správním území města a ostatní fyzické osoby