Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost; přednostně se plánuje pro děti do 15 let, pacienty ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené, doprovod osob výše uvedených.

O způsobu provedení evakuace se dozvíte z vysílání Českého rozhlasu, České televize nebo z místního veřejného rozhlasu. Všechno je sice závislé na konkrétní situaci, ale vždy je nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby nedošlo ke zbytečné panice a dopravním problémům.

 

Co dělat, když bude nařízena evakuace?

V takovém případě je potřebné dodržet zásady pro opuštění bytu, vzít si s sebou

evakuační zavazadlo a dostavit se do určeného evakuačního střediska.

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

 

Obsahuje zejména:

· Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a

  hlavně pitnou vodu.

· Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.

· Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.

· Přenosné rádio s rezervními bateriemi.

· Toaletní a hygienické potřeby.

· Léky, svítilnu.

· Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.

· Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.

 

Při použití vlastních vozidel je třeba dodržovat pokyny orgánů zabezpečujících

evakuaci.

Přepravu osob ze zdravotnických a sociálních zařízení, škol apod. řídí personál

příslušného zařízení dle evakuačních plánů.

 

Jaké jsou zásady pro opuštění bytu v případě evakuace ?

-          uhaste otevřený oheň v topidlech,

-          vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček),

-          uzavřete přívod vody a plynu,

-          ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt,

-          nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou,

-          kočky a psy si vezměte s sebou v uzavřených schránkách,

-          exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před odchodem

           potravou,

-          vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt

           opustili a dostavte se na určené místo.

 

Zdroj: www.hzscr.cz