Baráčnická obec

Obec baráčníků v Mnichově Hradišti byla založena roku 1896. Baráčníci, jakožto česky a národopisně zaměřené spolky s charitativními účely, začaly vznikat v době národního obrození a své velké vzestupy zažily v období po obou světových válkách. Baráčníci se nazývají podle prvního spolku, založeného roku 1873 v Kolíně v hostinci zvaném “Baráček”, tedy jde o “sdružení lidí, mající kladný vztah k myšlence, zrozené v kolínském Baráčku - a to udržovat staré tradice a zvyky a uchovávat národní lidové kroje”. Tyto spolky v ČR v současné době sdružuje pražská Veleobec sdružených obcí baráčníků, pod níž působí 22 žup a 6 obcí bez žup s více jak 25tisíci členy. Mnichovohradišťští baráčníci patří pod V.Župu Václava Budovce z Budova se sídlem v Mladé Boleslavi.

Kontakt:
Zichová Kristina
Tel.: 326 772 921, 605 364 462
E-mail:
Ulice: Na Příkopech 211

Při Obci baráčníků Mn.Hradiště působí O.s. Tradice Pojizeří. Sdružení od roku 2010 reprezentuje krojovaný pěvecký sbor Tetičky Krákorky, který má v repertoáru pásma lidových písní či koled spolu s povídáním o zvycích a tradicích, spojené s prezentací historických lidových oděvů a krojů.

Kontakt:
Bachová Martina
Tel.: 605 252 917
E-mail:
Ulice: Dr.Hořice 363

Český červený kříž

Kontakt:
Ederová Anna
Ulice: Družstevní 1451

Český rybářský svaz

Kontakt:
Rympl Jan
Tel.: 724 084 476
Ulice: Sokolovská 1464
http://rybari.wz.cz

Český svaz včelařů

Kontakt:
Brož Jiří
Tel.: 604 512 752
Ulice: Obránců míru 1116

www.vcelari-mh.cz

Dětský pěvecký sbor Zvonky

Kontakt:
Hejl Ladislav
Tel.: 736 536 054
Ulice: Masarykovo náměstí 239
www.zvonky.eu

DS Tyl Mnichovo Hradiště

Kontakt:
Jiřina Vodáková
Tel:+420 604 660 201
Iva Flodrmanová
Tel:+420 604 640 362
Ulice: Studentská 955
www.dstylmh.cz

Esperantský klub

Kontakt:
Drahotová Jindřiška
Tel.: 326 731 845
Ulice: Sadová 745
www.mlboleslav.cz/esperanto

Jednota bratrská Mnichovo Hradiště

Kontakt:
Ing. Jan Salaba
Tel.: 733 507 691
E-mail:
https://jbmh.cz

Klub dětí a mládeže

Klub dětí a mládeže je odloučeným pracovištěm Domu dětí a mládeže Na Výstavišti Mladá Boleslav Husova 201. Klub dětí a mládeže je střediskem volného času, který nabízí široké spektrum aktivit pro všechny věkové kategorie. Nyní ho naleznete na Masarykově náměstí přímo nad prodejnou Coop.

Hlavní aktivitou v průběhu školního roku jsou zájmové kroužky, jejichž nabídka se každý rok mění dle zájmu veřejnosti a aktuálních trendů (např. Keramika, Pokusohraní, Módní návrhářky, Prťata ).

Nabízíme také odpolední Klub poškolák, který slouží jako „družina“. Tento klub funguje od pondělí do pátku od 11,30 do 16,00 hodin a mohou ho navštěvovat všechny děti za poplatek 10,-Kč/návštěvu. Zde si děti mohou hrát, tvořit, povídat, psát domácí úkoly, využívat veškeré vybavení Klubu. Každý den je tu pro děti připravený program, jako vaření, pečení, vyrábění a různé další aktivity.

Též nezapomínáme ani na rodiče na mateřské dovolené, které se u nás mohou i se svými nejmenšími setkávat vždy v úterý a ve čtvrtek od 9 do 11 hodin v dopoledních Klubech Korálek a Sluníčko. V pátek je pro rodiče a jejich děti k dispozici Páteční dopolední hernička.

 Klub dětí a mládeže pro vás také připravuje různé příležitostné akce, z těch pravidelných to bývají v Bludičky v Zámecké zahradě, v prosinci Mikuláš, Maškarní bál v březnu. Krom těchto akcí nabízíme i různá tematická přespání u nás v Klubu, jednodenní prázdninové dny s programem, výtvarné dílničky, keramiku pro veřejnost a různé kurzy atd. Jednotlivé akce najdete v našem měsíčním prospektu Kam jít a na našich webových stránkách.

O prázdninách se s dětmi setkáváme na příměstských táborech, které se konají v Klubu dětí a mládeže nebo v prostorách Open air clubu Vostrov nebo také na velmi oblíbených pobytových táborech v Bezdědicích.

Nezapomínáme ani na aktivity pro mládež a to nabídkou a zapojením do vzdělávacího programu DofE. Nebo také aktivní zapojení do Městského parlamentu dětí a mládeže, který je známý především pořádáním různých akcí, jako je stavění Májky, Hudební festival Junity a další.

Kontakt:
Hana Skramuská, 
tel.724 985 146
E-mail:
Web: www.ddm-mb.cz
Fabebook
Ulice:Masarykovo nám. 1142

Kynologický klub Mnichovo Hradiště

Kontakt:
Václavek Ladislav
Tel.: 603 756 665
Ulice: Arnoldova 405

Liga lesní moudrosti

Kontakt:
Kocourková Petra
Tel.: 775 085 300
Ulice: Přemyslova 766

Model klub Mnichovo Hradiště

Kontakt:
Rychlý Aleš (předseda)
Tel.: 606 618 389
www.modelklubmh.cz

Modelářský klub SMČR Veselá

Kontakt:
Džurdženik Miroslav
Tel.: 606 635 656
Ulice: Na Návsi 54 (Veselá)

Myslivecký spolek U Obůrky z.s.

Kontakt:
MVDr.Jiří Šimůnek CSc.(předseda)
Tel.: 602822491
Podolí 59, Mnichovo Hradiště

Mnichovohradišťský spolek genealogů

Sdružení nadšenců pátrajících po předcích v našem regionu

Kontakt:
Petr Novák
Tel.: 724 700 656
E-mail:
www.rodokmenymh.cz.
Facebook: www.facebook.com/groups/genealogove.mh
Schůzky: 1x měsíčně, Dům Ludmila, Na Návsi 229, Mnichovo Hradiště – Veselá

Ochotnický divadelní soubor Tyl

Kontakt:
Jiřina Vodáková
Tel.: 604 660 201
www.dstylmh.cz

Pěvecký sbor CHARMONE Mnichovo Hradiště, z.s.

Pěvecký sbor CHARMONE Mnichovo Hradiště vznikl v roce 2008. V současné době má 13 členů a pod vedením sbormistryně Jarmily Benešové zpíváme světské i duchovní skladby starých i současných skladatelů. Od září 2022 se scházíme ve Volnočasovém centru MH každý čtvrtek od 18:00 hodin.

Kontakt:
Jitka Hnaťuková
Tel.: 775 201 618
www.charmone.estranky.cz

SDH Mnichovo Hradiště

Náš sbor se stejně jako i ostatní sbory snaží pokračovat v tradicích hasičského řemesla. Zajišťujeme požární dozor např.: v divadle, na plesech, atd. Co se týče spolkových a dětských akcí, během roku jich pořádáme hned několik. Za zmínku stojí: Dětský karneval, Hasičský bál, Rej čarodějnic, Pohádkový les a spolupodílíme se na Mikulášské nadílce. Veškerou činnost naši členové konají ve svém volném čase. Někteří členové jsou i v zásahové jednotce (která je také na bázi dobrovolnosti, tudíž ve svém volném čase) a vyjíždějí k zásahům.

Kontakt:
Zuzana Kuntošová
Tel.: 605 234 326
Ulice: Hřbitovní 316
web: http://www.mnhradiste.cz/zivot-ve-meste/ochrana-obyvatel/sdh nebo https://www.hasici-mh-sdh.cz/

Sdružení zdravotně postižených

Kontakt:
pí. Blažková

Spolek MEZA – komunitní zahrada Mnichova Hradiště

V červenci 2015 jsme založili spolek za účelem využití městského prostoru ke zřízení tzv. komunitní zahrady, místa pro vybudování záhonů, pěstování zeleniny, bylin či květin a setkávání všech generací. Pořádáme úspěšný gastrofestival Restaurant Day, občasné kreativní dílny, účastníme se např. Sousedské slavnosti a Veselé Pouťi.

Kontakt:
Spolek Meza
Lucie Podařilová
Tel: 775 313 228

Lomená 1444, Mnichovo Hradiště
FB: Zahrada Mnichova Hradiště

Spolek rodáků a přátel MH a okolí

Kontakt:
Barusová Vilma
Tel.: 326 772 203
Ulice: Tylova 661

Turnovský aeroklub, z.s.

Letecká sportovní činnost na bezmotorových kluzácích a letounech, výcvik pilotů kluzáků a motorových letounů

Kontakt:
Jan Havlík (předseda)

Tel.:724 672 478
E-mail:

Místo působení: Letiště Mnichovo Hradiště - Hoškovice