V rámci projektu Komunitního plánu města Mnichovo Hradiště vznikl nový webový portál sociálních služeb: www.socialnisluzbyvmh.cz. Obsahuje mimo jiné informace o jednotlivých službách, kapacitách, což také povede ke zkvalitnění a zefektivnění nabídky poskytovaných služeb a informovanosti o nich.