Na základě opakovaných negativních zkušeností občanů se město Mnichovo Hradiště v roce 2015 rozhodlo na svém území zakázat podomní a pochůzkový prodej. O zákazu informují i speciální informační tabule rozmístěné po městě.

Co to je podomní a pochůzkový prodej?

Podomní prodej = prodej zboží nebo služeb formou pochůzky, kdy je bez předchozí objednávky v bydlišti fyzické osoby nebo sídle či provozovně právnické osoby nabízeno a prodáváno zboží nebo poskytovány služby. Např. nabízení levnějších energií, pojištění apod.

Pochůzkový prodej = nabízení, prodej zboží nebo poskytování služeb s použitím přenosného, neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsné pulty, zavazadla, tašky apod.) nebo přímo z ruky. Nerozhoduje, zda ten, kdo zboží nebo služby nabízí, prodává a poskytuje, se přemisťuje nebo stojí na místě. Např. prodej kosmetiky.

Co je povoleno?

  • pochůzkový prodej je povolen ve sportovních zařízeních a otevřených koupalištích k tomu účelu určených kolaudačním rozhodnutím
  • prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu je možné v předzahrádkách restauračních zařízení
  • zákaz se nevztahuje na slavnosti, sportovní podniky a akce podobného charakteru, automaty obsluhované zákazníkem, na vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí a na velikonoční prodej kraslic a pomlázek
  • zákaz se nevztahuje na akce organizované podle zákona o veřejných sbírkách (např. dobročinný prodej magnetů)

Co dělat, když jste svědkem podomního nebo pochůzkového prodeje?

Volejte městskou policii (na služebnu nebo hlídce), která prodejce z místa vykáže a případně jej potrestá pokutou.