Kalendář akcí

Akce na Mnichovohradišťsku

Odpady a sběrný dvůr

Svozové dny:

Plasty: 1x týdně středa
Papír: 1 x týdně čtvrtek
Sklo: 1 x za 14 dní pondělí (sudý týden)
Nápojové kartony: 1 x za měsíc (první týden v měsíci)
Textil: 1 x týdně (den svozu není stanoven)
Elektro: po naplnění (kontejnery jsou vybaveny čidlem)

Jak předejít frontám u Sběrného dvora?

13.04.2020 Odpadové hospodářstvífotogalerie
Jak předejít frontám u Sběrného dvora?

Znovuotevření Sběrného dvora si vyžádalo obrovské fronty a hodinové čekání. Jsme povinni respektovat nařízení vydané hygienickou stanicí: vstup do Sběrného dvora je zatím povolen pouze jedné osobě. Chtěli bychom proto požádat... přečíst celé

Důležité dokumenty

09.03.2016 Důležité dokumenty

Plán odpadového hospodářství (POH) - POH schválen usnesením č. 61 zastupitelstva města 28. 6. 2017 Analýza odpadového hospodářství města Mnichovo Hradiště Svozový kalendář tříděného odpadu přečíst celé

Jak třídit odpad

22.10.2009 Jak třídit odpad

Kam s odpadem Plán svozu popelnic a kontejnerů Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Mnichovo Hradiště Pro smíšený komunální odpad jsou určeny sběrné... přečíst celé


Žádost o nádoby k rodinným domům

Kontaktní osoba

Ing. Dana Stránská
326 776 721, 725 895 420

radnice 1. patro, kancelář č. 102

Rozmístění odpadkových košů

Rozmístění "psích sáčků"