Půda a zemědělství

Zemědělství je jedním z nejdůležitějších odvětví středních Čech. Ve Středočeském kraji je přibližně 670 tis. ha zemědělské půdy, z toho 556 tis. ha představuje půda orná. Zemědělská půda zaujímá přibližně 61 % celé rozlohy Středočeského kraje. Ve srovnání s ostatními kraji vyniká Středočeský kraj svojí vyvážeností ve vztahu k nadmořské výšce. Jsou zde zastoupeny všechny zemědělské oblasti, které se nacházejí v České republice.

Středočeský kraj jako jediný v republice má v samotném středu samostatný kraj, a to Hlavní město Prahu. V jižní až jihovýchodní části kraje, směrem od Prahy, se vyskytují půdy s nejvyšším stupněm ochrany. Naopak půdy s nejnižším stupněm ochrany půdy se vyskytují v západní  a jihozápadní části kraje.

Včelařství

Počet včelařů ve Středočeském kraji se pohybuje kolem 6 tisíc, čemuž odpovídá počet asi 66 tisíc včelstev. Z kmenového včelstva je ve Středočeském kraji dosahován průměrný výnos medu 16 kg a výnos vosku 0,6 kg. Středočeští včelaři v roce 2012 celkem vyprodukovali 1058 t medu a 36,3 t vosku.

Úly a úloha včelařů se často dědí po generace a způsoby včelaření, které praktikovali naši předci, jsou ovlivňovány moderními trendy. Průzkumy uvádějí, že méně než jedna třetina včelstev v ČR je chována v moderních nástavkových úlech. Zbývající dvě třetiny včelstev jsou chovány v typu budečák a v kombinovaných úlech typu univerzál. Okolní svět chová včely ze 70 až 90 % v nástavkových úlech.

Středočeský kraj si uvědomuje nezastupitelnou roli včel, význačných opylovačů, pro produkci rostlinné výroby. Snaží se podpořit včelaře ve svém regionu dotacemi směřovanými do včelařství, a to zejména prostřednictvím Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství (oblasti podpory Příspěvek na vybavení pro začínajícího včelaře a Podpora včelařství – aplikace léčiv proti varoáze).

Ochrana zvířat proti týrání

Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Pravidla ochrany zvířat jsou zformulována v zákoně č. 246/1992 Sb., který je označován jako zákon na ochranu zvířat proti týrání. Tento předpis chrání zvířata nejen před týráním, ale i před poškozováním jejich zdraví bezdůvodným usmrcením, byť i z nedbalosti.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje