150 Hasičský záchranný sbor
155 Zdravotnická záchranná služba
158 Policie České republiky
112 Tísňové volání - jednotné číslo tísňového volání