Představujeme přehlednou mapu s rozmístěním kontejnerů na plasty, sklo, papír, nápojové kartony a elektrospotřebiče. Občané Mnichova Hradiště včetně místních částí a majitelé rekreačních objektů na území města mohou vytříděný odpad ukládat na kterémkoliv sběrném místě na katastru města.

Rozmístění kontejnerů na tříděný odpad (seznam v pdf)

Svozové dny:

Plasty: 1x týdně středa
Papír: 1 x týdně čtvrtek
Sklo: 1 x za 14 dní pondělí (sudý týden)
Nápojové kartony: 1 x za měsíc (první týden v měsíci)
Textil: 1 x týdně (den svozu není stanoven)
Elektro: po naplnění (kontejnery jsou vybaveny čidlem)

V současné době město opakovaně řeší problém s přeplněnými kontejnery na tříděný odpad. Připravujeme návrh na rozšíření sítě, ale další kontejnery představují značné navýšení nákladů na svoz a likvidaci odpadu. Odměny za třídění tyto náklady zdaleka nepokryjí a vedení města bude muset zvážit možnost navýšení poplatku za odpady. 

Bohužel velké množství odpadu je dáno tím, že kontejnery na tříděný odpad zneužívají firmy, obchody, stravovací zařízení, podnikatelé apod. Ti nejsou zapojeni do městského systému, městu na svoz a likvidaci odpadu nepřispívají a kontejnery na tříděný odpad nesmí využívat. Pokud uvidíte někoho ukládat firemní odpad do městských kontejnerů, pro okamžitý zásah volejte městskou policii, tel. 602 473 156, 326 771 240.