Projekt řeší obnovu cestní sítě a doplnění mobiláře v první části lesoparku (část vymezená přibližně ulicí Na Hradčanech a Studeným dolem). Stávající cesty nemají potřebný fyzický stav - jsou nezpevněné, úzké, krajnice ujíždějí. Mobiliář je ve špatném stavu, nebo zcela chybí (např. koše).

V rámci úprav budou vybudovány štěrkové cesty, osazeno 6 laviček a 6 košů, vybudovány dřevěné obrubníky, vybudována vyhlídková plošina s kamennou dlažbou, vybudovány schody, lokálně zpevněny svahy kamennou rovnaninou nasucho. 

Harmonogram/etapizace

 

  • květen 2016 - žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
  • listopad - prosinec 2016 - výběrové řízení na dodavatele
  • březen - červenec 2017 - realizace