Projekt řešil obnovu cestní sítě a doplnění mobiláře v další části lesoparku - od tzv. Studeného dolu ("sáňkařská dráha") na západ k jeskyni a k místu bývalé rozhledny. V rámci úprav byly rekonstruovány cesty, osazeny lavičky, koše a infopanely. Jeskyně v lesoparku byla zabezpečena, osazena mříží a byl upraven její předprostor.

 

Harmonogram/etapizace

květen 2018: žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova

září - říjen 2018: výběrové řízení na dodavatele

únor - září 2019: realizace