Na objektu č.p. 1 na Sychrově byly a jsou postupně prováděny stavební úpravy, které zajistí funkční a důstojné zázemí pro místní společenské aktivity.

Harmonogram/etapizace

2016 - přestavba části stropu nad pódiem, výměna střechy
2017 - hrubá stavba nových toalet - demoliční práce
2018 - výstavba sociálního zařízení, navazující stavební práce

21.6.2018 byla stavba předána objednateli