Projekt řeší nevyhovující zdravotní stav a druhové složení stávajících dřevin v několika lokalitách v místní části Veselá. 

Naplánované úpravy povedou ke konzervování kvalitního základu veřejné zeleně, odstraněna bude mladší, druhově nevhodná výsadba a naopak nově vysázena zeleň, která posílí a obohatí druhové složení vegetace a povede ke zvýšení biodiverzity.  

Úpravy zeleně proběhnou ve třech lokalitách: první plocha je tvořená návsí, rybníkem a parčíkem T. G. Masaryka; druhá plocha se nachází v ulici Školní a v přilehlém prostoru u hřiště za školou; třetí plocha je na křižovatce hlavní komunikace do Bakova s místní komunikací ke hřbitovu.

Projektová dokumentace