Cílem projektu je likvidace staré dešťové kanalizace a nahrazení kanalizací novou.

Proběhla celková rekonstrukce trubního vedení a otevřeného koryta mezi vyústěním dešťové kanalizace a horskou vpustí a zároveň rekonstrukce vozovky příslušné části ulice Na Návsi. Došlo ke zrušení části dešťové kanalizace vedoucí po soukromých pozemcích.

Harmonogram/etapizace

2012 – částečná realizace přeložky v souvislosti se stavbou splaškové kanalizace

2012-2017 – projekční práce, povolovací řízení

2019 – zahájení stavebních prací

2020 – ukončení stavebních prací