Cílem projektu bylo pořídit novou velkokapacitní cisternu, a tak zajistit připravenost a vybavenost jednotky požární ochrany města. Cisterna je zařazena do Integrovaného záchranného systému a slouží jako výjezdní vozidlo jednotky požární ochrany města Mnichovo Hradiště pro boj s extrémním suchem a jeho následky, ať se již jedná o požáry či např. o zásobování vodou. 

Cisterna je nejvytíženější vozidlo jednotky, vyjíždí nejen k požárům, ale i k ostatním
mimořádným událostem.

 

Harmonogram/etapizace

září – listopad 2017 - příprava žádosti o dotaci
2018 – 2019 - realizace