Záměrem projektu bylo vybudovat veřejné osvětlení na dvou trasách v lesoparku s cílem zajistit bezpečný průchod touto lokalitou. Jedná se o tyto cesty: 1. z Máchovy ulice Studeným dolem (tzv. sáňkařská dráha) a dále spodní cestou k fotbalovému hřišti do ulice Na Hradčanech, 2. schodiště propojující ulici Na Hradčanech a Vrchlického návrší. Osvětlení je provedeno stožárovými svítidly o výšce 4 metry se světelnými LED zdroji.

Harmonogram/etapizace

Osvětlení bylo realizováno v roce 2017:

  • leden - žádost o dotaci na MV ČR
  • květen - červen - zpracování projektové dokumentace, povolovací řízení
  • červenec - srpne - výběr dodavatele
  • září - listopad - realizace