Oprava fasády radnice

Novorenesanční radnice z konce 19. století tvoří právem jednu z dominant města, a to nejen díky svému atypickému umístění do středu centrálního náměstí. Na současném stavu její fasády se však podepsal jak zub času, tak nešetrné opravy proběhlé v minulých desetiletích. Město se proto rozhodlo vrátit radnici původní krásu, fasádu citlivě opravit a zrestaurovat plastickou výzdobu a sgrafita. 

Harmonogram/etapizace

Předpokládaný harmonogram:

1/2017 - 3/2017 - výběrové řízení na dodavatele, uzavření smlouvy

4/2017 - 11/2017 - rekonstrukce severní, jižní a východní strany fasády a věže

 

Registrační číslo projektu

CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004717

Kontaktní osoba

Místo

Masarykovo náměstí 1, Mnichovo Hradiště

Rozpočet a financování

Rozpočet: cena opravy fasády dle smlouvy o dílo činí 5 827 728 Kč. 

Financování: rozpočet města, v přípravě žádost o dotaci z MK ČR

Dodavatel