Obnova průtočné vodní nádrže umístěné na vodním toku Podolský potok v Hoškovicích. Stavební práce se týkaly tvarování dna a svahování břehů nádrže, obnovy hráze a výpustného zařízení nádrže.

Harmonogram/etapizace

2016-2018 – zpracování projektové dokumentace, povolovací řízení

2019-2020 – realizace na etapy