Předmětem projektu je obnova tří místních komunikací, které se nacházejí v zastavěném území částí obce Mnichovo Hradiště - Dneboh, Kruhy a Sychrov. V případě komunikace v Dnebohu se jedná o slepou komunikaci, která zajišťuje dopravní obslužnost stávající a nově vznikající zástavby, zemědělských pozemků a bývalého vodojemu. V Kruhách a v Sychrově se jedná o místní průjezdní komunikace. 
Stávající povrch všech tří komunikací je nevyhovující, nerovný, není celistvý. Materiál povrchu (štěrk či dožilý penetrační makadam) je příčinou vysoké prašnosti a také hlučnosti. Zároveň nemá dostatečnou schopnost odvádět dešťovou vodu, což urychluje jeho degradaci. 
Nový, méně hlučný a prašný asfaltobetonový povrch přispěje ke zkvalitnění dopravní obslužnosti i životního prostředí v částech města.

Harmonogram/etapizace

Příprava projektu (zpracování dokumentace, povolovací řízení): 2018-2021
Žádost o dotaci: prosinec 2020
Realizace: září až listopad 2021