Předmětem projektu je obnova a údržba hasičské zbrojnice. Jedná se o přízemní objekt, který se skládá z garáže pro hasičské auto a skladu sloužícího jako dílna. 

V objektu jsou dožilá původní dřevěná okna, vstupní palubkové dveře i střešní krytina. Omítka je lokálně zvětralá. Záměrem je osazení nových plastových oken a parapetů, zateplených plastových vstupních dveří, výměna střešní krytiny a lokální oprava a nátěr fasády.  

Harmonogram/etapizace

Podání žádosti o dotaci: únor 2017

Realizace: duben - listopad 2017, květen 2018