Aktuální informace o přípravě a realizaci stavby kanalizace v místní části Veselá.

Na základě usnesení rady města č. 277 ze dne 06.06.2016 se zvyšuje cena stočného u splaškové kanalizace ve Veselé z částky 42,21 Kč/m3 na 45,01 Kč/m3 vč. DPH, s platností od 01.07.2016.

Cena stočného ve Veselé, platná od 1.1.2016, činí 42,21 Kč/m3 vč. DPH (15%). Cena je shodná s cenou stočného společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.

Dokumenty

Kontakty na některé firmy, které připadají v úvahu jako dodavatel kanalizačních přípojek