Projekt navazuje na I. etapu rekonstrukce Jiráskovy ulice a řeší její druhou část v úseku od železničního přejezdu. Zde se nachází několik firem, penzion, obytné domy a zároveň zde mají sídlo veřejné instituce - Úřad práce, Krajská správa a údržba silnic a výjezdní místo Zdravotnické záchranné služby. Cílem navrhovaných úprav je zvýšení bezpečnosti dopravy pro všechny účastníky provozu.

Hlavním záměrem je vybudování nového nasvíceného přechodu v blízkosti Úřadu práce a dalších veřejných institucí. Nově vybudovaný přechod bude bezbariérový s úpravou pro slabozraké (varovný a signální pás - OSSPO), součástí úprav jsou chodníkové mysy zajišťující normovou délku přechodu, které zároveň zúžením jízdního profilu zklidňují dopravu. 

Další připravovaná opatření povedou k lepší organizaci dopravy - především provedení vodorovného značení v celém řešeném úseku, tedy v délce ca 300 metrů, které zde zcela chybí, a doplnění svislého dopravního značení. 

Harmonogram/etapizace

Předpokládaný harmonogram v roce 2017:

  • březen - srpen - zpracování projektové dokumentace, výběr dodavatele
  • duben - žádost o dotaci do Grantového programu ŠKODA AUTO
  • září - prosinec - realizace projektu