Předmětem akce byla výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí a vybudování nové oboustranné komunikace v Akátové ulici. Ta propojila stávající ulice Na Úvoze a V Cestkách. 

Jedná se o jednopruhovou obousměrnou komunikaci s výhybnami a se zelenými pruhy po obou stranách. Dopravně funguje jako obytná zóna se smíšeným provozem chodců a vozidel. V uličním prostoru mimo vozovku jsou umístěna parkovací stání, vjezdy na jednotlivé pozemky a dále prostor pro míjení. Zbývající plochy podél komunikace jsou zatravněny. Komunikace je doplněna o zpomalovací prvky: pruhy na začátku komunikace u křižovatky s ul. Na Úvoze a na konci komunikace u křižovatky s ul. V Cestkách. Dále jsou zvýšeny prostory křižovatek s komunikacemi umístěnými na pozemcích parc. č. 1992/17 a 1992/28.

 

 

Harmonogram/etapizace

2013 až 2015 projektová a inženýrská příprava

2016 realizace inženýrských sítí a přípojek

2018 - 2020 realizace stavby