Ulice Víta Nejedlého je klíčovou komunikační páteří a důležitým veřejným prostranstvím Mnichova Hradiště. Charakter komunikace pochází z doby, kdy neexistovala dálnice D10 a ulice sloužila jako tranzitní komunikace. Uliční prostor nevytváří příjemné městské prostředí a preferuje rychlou automobilovou dopravu na úkor pěších a cyklistů.

Cílem úprav úseku od Masyrkova náměstí po kruhový objezd u LIDLu je jednak zlepšit podmínky pro cyklistickou dopravu a pěší pohyb. Výsadba stromů navíc umožní příjemnější prostorové členění ulice, návaznost na okolní krajinu, zlepšení mikroklimatu a snížení emisní zátěže.

Harmonogram/etapizace

2018–2021 – projektová příprava, inženýring, žádost o stavební povolení

2022 – povolovací řízení

počátek r. 2023 – výměna částí kanalizace a vodovodu; výběr dodavatele stavby

pol. r. 2023 – zájení realizace stavby