Dům čp. 299 je pozdně klasicistní objekt bývalého okresního soudu z doby po polovině 19. století, k němuž bylo na konci 19. století přistavěno západní křídlo. Hodnotné bohatě členěné pozdně klasicistní průčelí bylo ve 2. polovině 20. století zbaveno detailu a překryto novodobou brizolitovou omítkou. Odstraněny byly trojúhelné štíty a změněna okna.

Na přípravě rekonstrukce budovy, ve které sídlí KLUB Mn. Hradiště s.r.o., se s přestávkami pracuje více než 10 let. Pro zahájení prací bylo klíčové rozhodnutí o tom, jakým způsobem bude budova po rekonstrukci využívána.  

V roce 2014 proběhla výměna oken do náměstí. V roce 2017 zpracovali architekti ze společnosti Martin Kožnar Architekt s.r.o. studii, která prověřila možnost přesunout do budovy městské muzeum. V roce 2020 zastupitelstvo města tuto možnost odmítlo a bylo rozhodnuto o rekonstrukci, která umožní zřídit v budově kanceláře a dále prostory, které budou využívány pro společenské a kulturní akce.

Budovu nyní čeká rekonstrukce střechy včetně kompletní opravy krovu, který je v havarijním stavu. Dále se rekonstrukce bude týkat fasády, přičemž směrem do náměstí bude stávající brizolitová fasáda nahrazena historizující vápenocementovou fasádou s bosáží. Poměrně zásadní úpravou a modernizací projdou vnitřní prostory. V budově vzniknou kanceláře pro dopravní a sociální odbor městského úřadu a pro KLUB a také prostory pro kulturní akce. Rekonstruovaný sál bude vybaven moderní audiovizuální technikou. Budova bude mít bezbariérový vstup. 

Harmonogram/etapizace

2021 – dopracování projektové dokumentace rekonstrukce vnitřních prostor, podání žádosti o dotaci

2022 – dopracování dokumentace vnitřního vybavení, výběr dodavatele, zajištění financování

2023-2024 – rekonstrukce budovy a realizace vnitřního vybavení dle dotačních možností výběru zhotovitele