Dům čp. 299 je pozdně klasicistní objekt bývalého okresního soudu z doby po polovině 19. století, k němuž bylo na konci 19. století přistavěno západní křídlo. Hodnotné bohatě členěné pozdně klasicistní průčelí bylo ve 2. polovině 20. století zbaveno detailu a překryto novodobou břizolitovou omítkou. Odstraněny byly trojúhelné štíty a změněna okna.

Již více jak 10 let se s přestávkami pracuje na přípravě rekonstrukce objektu Klubu s. r. o. Byla zpracována dokumentace na obnovu fasády, rekonstrukci střechy a odvlhčení budovy. Vyměněna byla z části okna a vstupní dveře. Zbývá doprojektovat úpravy vnitřního prostoru, pro které je ale zásadní konečné rozhodnutí o budoucím využití tohoto objektu.