V místní části Olšina, která postrádá zázemí pro spolkovou činnost, by měla vzniknout stavba pro shromažďování a pořádání příležitostných akci. Důležité jsou zejména okolní vazby: stávající plocha hřiště, prakticky přiléhající hospoda, terasa hospody s výhledem na skály, parkování, zástavba této části obce, relativní klid.

Na tyto aspekty se snaží reagovat návrh z pera architekta Tomáše Peciny. Klubovna je tak trochu terasou, trochu tribunou, trochu společenskou místností. Snaží se propojovat všechny zmíněné funkce a stát se jakýmsi centrem území. Měla by to být taková „kulturní kůlna“ na začátku Českého ráje.

 

Harmonogram/etapizace

 

2018-2021 – projektová činnost, povolovací procesy, výběrové řízení na dodavatele

2022+ – revitalizace hřiště a stavba klubovny