Stejně jako řada dalších měst má i Mnichovo Hradiště Lidickou ulici. Začala se budovat v roce 1962 jako menší úhledné sídliště na polích vedle městského hřbitova. V roce 1982 byla vybudovaná i spojovací cestička na nároží ulic Lidická a Obránců míru, která sloužila jako zkratka. O dva roky později byl k této cestičce umístěn vodotrysk od akademického sochaře Jaroslava Marka z Turnova. Tento bronzový vodotrysk vyobrazoval lidickou růži a měl být jakýmsi symbolem a připomínkou lidických událostí v roce 1942. Kolem tohoto vodotrysku byly vysázeny růže, které daroval městu MNV v Lidicích. Bohužel za krátký okamžik se ukázalo, že vodotrysk byl vybudován špatně, protože voda zaplavovala zmíněnou cestičku. Proto tehdejší vedení města nařídilo vodotrysk vypnout. Růže byla v 90. letech několikrát poškozena a nakonec odcizena. Místo poté začalo být nevzhlednou a smutnou částí ulice a města.

Pracovníci kultury a muzea vypátrali fotografie a sešli se s panem sochařem Markem, který i po desítkách let našel doma sádrovou kopii vodotrysku. Po domluvě s kulturní komisí a radou města byla zadaná do výrobu růže nová. Architekt města Jan Světlík připravil nový projekt prostranství, který bude zahrnovat obnovu dožilé zeleně, výměnu povrchů cest a také nový mobiliář. V projektu je počítáno s velkou recyklací materiálu, například žulových desek z náměstí nebo žulových kostek z mozaikových chodníků. I přes tuto skutečnost je odhad realizace celého prostranství mezi 450 000Kč – 500 000Kč.

Během roku 2021 proběhla také jednání s Národním památníkem v Lidicích, který projekt obnovy podpořil a bude se podílet na tvorbě infopanelu a edukativních materiálů. Rovněž daruje do záhonu k vodotrysku růže z Růžového sadu míru a přátelství v Lidicích.

Harmonogram/etapizace

Podzim 2021 - prožezání dřevin a terénní úpravy
Jaro 2022 - nová výsdba, osazení vodního prvku a mobiliáře 
Červen 2022 - slavnostní spuštění k 80. výročí lidické tragedie