Informace k připravovanému jednání Zastupitelstva města Mnichovo Hradiště ve středu 24.června 2020:

  • Bod č.8 – v rámci jednání zastupitelstva a v souladu s jednacím řádem bude bod stažen z jednání, neboť jeho schválení je v kompetenci rady města; zastupitelé se mohou s jeho obsahem seznámit.
  • Bod č.11 - v rámci jednání zastupitelstva a v souladu s jednacím řádem bude bod stažen z jednání z důvodu, že dodatek nebyl schválen valnou hromadou EKODu.
  • V rámci bodu č. 4 vystoupí zástupce spol. Kofola a.s., se žádostí o výstavbu protihlukové stěny a bude informovat o záměru rozšíření závodu (nová výstavba)