Po prvních dvou měsících fungování aplikace Lepší místo v Mnichově Hradišti je zřejmé, že ji občané začali rychle využívat. K dnešnímu dni evidujeme již více než dvě desítky vložených podnětů od třinácti uživatelů. 

Na jeden měsíc tak připadá průměrně devět vložených tipů, jednoznačně nejvíc ze sledovaných měst podobné velikosti. Co se úspěšnosti vyřešených tipů týče, je Hradiště s padesáti procenty průměrné. To pravděpodobně souvisí s krátkou sledovanou dobou. Většinu podnětů "v řešení" bude možné dotáhnout až v jarních měsících. Více zajímavých statistik o Lepším místě v Mnichově Hradišti najdete v této infografice.

Aplikaci si můžete stáhnout na svůj mobil na odkazu  www.lepsimisto.info/apli nebo pomocí QR kódu pod článkem.