Čtvrtek 8. července 2021 byl ve znamení výjimečné hejtmanské návštěvy, do Mnichova Hradiště zavítala na pozvání starosty Ondřeje Lochmana středočeská hejtmanka Petra Pecková, hejtman Libereckého kraje Martin Půta a starosta Turnova Tomáš Hocke. Od vzniku krajů hostilo naše město hejtmany obou sousedních krajů vůbec poprvé.

Tématy společného jednání bylo posílení spolupráce obou krajů v sousedních regionech Mnichova Hradiště a Turnova, konkrétně v otázce cestovního ruchu, propagace a péče o region Českého ráje. Velkým tématem byla i doprava, a to jak ta alternativní díky projektu cyklotrasy Greenway Jizera, tak i rychlé železniční spojení Liberec-Praha, rovněž regionální doprava a bližší propojení hromadné dopravy včetně jízdních tarifů.

„Závěrem setkání jsem předal hejtmanům Analýzu možné změny územně správního členění – zařazení obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště do správního obvodu Liberecký kraj. Bližší spolupráce ORP Turnov a ORP Mnichovo Hradiště jakožto moderátorů spolupráce obou krajů může přinést posílení služeb a infrastruktury pro občany. Otázka zvažované změny, případně vytvoření nového okresu by mohla občanům v regionu zásadním způsobem zjednodušit úřední agendu státní správy“, doplnil čtvrteční setkání Ondřej Lochman, starosta města. „Analýza také jasně pojmenovává, že proces by byl mimořádně náročný a na pořadu dne teď máme jiná aktuální témata, která nás pálí a musíme je řešit. Spolupráce je však bez ohledu na neviditelné hranice kraje v rámci regionu, v rámci Českého ráje a celé řady dalších oblastí výborná a funkční již nyní.“

Nad radnicí zavlály vlajky Libereckého kraje, vlajka České republiky, vlajka Středočeského a vlajka Mnichova Hradiště.

Celý příspěvek včetně oficiálních fotografií naleznete na Facebooku města.