Firma Těžex prováděla v minulých dnech ve městě monitoring zdravotního stavu jehličnanů. Bohužel zjistila, že některé stromy jsou napadené kůrovcem a bude nutné je pokácet a zlikvidovat, aby se zabránilo šíření škůdce. Jedná se o sedm vzrostlých smrků ztepilých v ulici Víta Nejedlého, Jaselské, Nádražní,Obránců míru a u dětského střediska."Kácení bude probíhat i mimo dobu vegetačního klidu jako mimořádná událost, havárie či kalamita," podotýká Luboš Dvořáček, který má městskou zeleň na starost.Na situaci upozorňuje proto, aby obyvatelé města neměli pocit, že dochází k protiprávnímu jednání.